Profile

Education / Vzdělání
B.Mus. Université de Montréal, Montreal, Canada
Concordia University, Montreal, Canada
Humber College, Toronto, Canada
Vancouver Community College, Vancouver, Canada

Translator, teacher, musician ... Překladatel, učitel, hudebník

Translation/Překlady

Czech/French => English
Čeština/francoužština => Angličtina

Top-notch quality, total reliability, fast service, more than 25 years of experience
Prvotřídní kvalita, naprostá spolehlivost, rychlost, více než 25 let praxe

Teaching/Výuka - Language/Jazyk

English/Angličtina
One-on-one or group lessons / Jednotlivci nebo skupiny
Verbal skills, grammar, writing / Konverzace, gramatika, kompozice textu
Personalized approach based on the student's needs / Osobní přístup
All ages and levels welcome / Studenti jakéhokoli věku a úrovně znalostí jsou vítáni

Teaching/Výuka - Music/Hudba

Guitar / Kytara
Jazz and popular styles / Jazz a populární žánry
Music theory and its applications on guitar / Hudební teorie a její aplikace na kytaru
Harmony, improvisation / Harmonie, improvizace

Guitarist, arranger, composer, bandleader
Kytarista, aranžér, skladatel, kapelník

Paul has worked with countless bands in Canada, U.S., and Europe as a guitarist, composer, and arranger.
Paul působil s nesčetnými hudebními uskupeními v Kanade, USA, a Evrope jako kytarista, skladatel a aranžér.

Contacts/Kontakty

Phone/Telefon

Made with ‌

Easy Website Builder